طرح مسکن اقساطی

طرح مسکن اقساطی

طرح مسکن اقساطی
پروژه های مسکن اقساطی

- مشاركت در ساخت پروژه 5000 مترمربعی زیر بنا که بصورت اقساطی و بدون پیش پرداخت با دوران مشارکت حداکثر 12 ساله و بازپرداخت اقساطی و فروش اقساطی با تسهیلات 10 تا 30 ساله ،و مبلغ اقساط ٣٠  تا ٤٠ درصد حقوق و مزاياي كارگري كارمندي ، همزمان با تحویل سند بنام و در رهن ، پرداخت هر گونه وجه يا آورده و اقساط پس از تحویل 

- پروژه ساخت اعیانی اقساطی که شامل زمینهای واگذاری شده از طرف نهادهای خیریه یا ارگان های دولتی که با درصد سهم شرکت 60 درصد برای ساخت و بالاسری و 40 درصد متراژ برای متقاضیان مشمول و مورد تایید دستگاه 

- پروژه های مشارکتی سطح شهر ، بافت قدیم و شهرک های جدیدالاحداث که بسته به نوع ملک با نسبت 60 تا 70 شرکت و 30 تا 40 مالک یا واگذارنده بوده و شرکت از متراژ سهم خود بصورت شرایط اقساطی از 5 تا 30 سال با تسهیلات بانک مسکن و تسهیلات شرکت به متقاضیان فروش اقساطی مینماید .در این حالت حداکثر مبلغ پیش پرداخت توسط متقاضی از 10 تا 60 درصد مبلغ کل روز واحد در زمان تحویل میباشد و الباقی هزینه واحد اقساطی و پس از تحویل  5 تا 30 ساله میباشد .( واحد های 40 تا زیر 100 متر مربعی )

- متقاضیانی که واجدالشرایط برای مسکن های واگذاری دولتی با تسهیلات مربوطه میباشند  ( طبق شرایط اعلامی ادارات ذی ربط) به دستگاه مربوطه معرفی می گردند . ( در این خصوص نحوه پذیرش و واگذاری ها طبق نظر ادارات مربوطه میباشد و شرکت صرفا معرفی متقاضی را انجام می دهد که انجام سایر مراحل مربوطه طبق نظر دستگاه ذی ربط بر عهده متقاضی میباشد . )نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است