قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات
قوانین و مقررات ثبت نام مسکن اقساطی

این شرکت با دستور کار قراردادن اجرای طرح مسکن اقساطی و اخذ توافقنامه و مجوز های لازمه نسبت به ثبت نام و اجرای مسکن اقساطی در بافت فرسوده شهری و شهرک های جدیدالاحداث و ثبت نام متقاضیان در صدد است تا گامی در جهت تامین مسکن کلیه اقشار جامعه علی الخصوص مسکن فراخور حال اقشار کم درآمد و متوسط برداشته باشد . این طرح شامل متراژ بالغ بر 5000 متر مربع زیربنای کاملاً اقساطی با متراژ بهینه حدود 40 تا 100 متر مربع و واحدهای مشارکتی با مالکین زمین های فوق الذکر با نسبت سهم الشرکه ی 40 درصد مالک ، 40 درصد متقاضیان و 20 درصر شرکت بصورت اقساطی و همچنین تملک آزاد زمین های فوق الذکر بصورت مشارکتی که سهم الشرکه متقاضیان به صورت 10 تا 30 درصد قیمت واحد و الباقی بصورت کاملا اقساطی می باشد . ( قیمت پایه زیربنا متر مربع مفید بصورت اقساطی متری دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است و برای ثبت نام در هر سه طرح مسکن اقساطی ضمن ثبت نام در این سامانه و تکمیل فرمهای مربوطه مبلغ یک میلیون تومان بابت سهم الشرکه طرح کامل اقساطی 5000 متر مربعی که به صورت یک سهم از 12000سهم پروژه مزبور میباشد به نام خود شخص متقاضی و به حساب شرکت واریز که بصورت عقد قرارداد رسمی دفاتر اسناد رسمی میباشد انجام میگردد .) . لازم به ذکراست جهت طی مراحل ثبت نام ؛ پس از مراجعه به دفاترپیشخوان دولت طرف قرارداد با شرکت ، و تکمیل فرم های ثبت نام و پرداخت سهم الشرکه ؛ حداکثر ظرف 72 ساعت ضمن اخذنامه معرفی نامه به دفتر اسناد رسمی شماره 2 شهرکرد ، نسبت به انعقاد قرارداد فی ما بین  طبق برنامه زمانی دفترخانه اقدام لازمه صورت پذیرد.  

1-بانک مسکن - حساب شماره 420000014407 یا کارت شماره 6280231433086112 شعبه مرکزی شهرکرد کد 1229 به شماره شبای 

IR180140040000420000014407   به نام شرکت سازه بنا شهر آرا 

2- بانک رفاه - حساب شماره 196446582  یا کارت شماره 5894631527759021 یاشماره شبای IR050130100000000196446582 شعبه سعدی 659 شهرکرد به نام شرکت سازه بنا شهرآرا

 نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است