خدمات شرکت

خدمات شرکت

خدمات شرکت
طراحی ، محاسبه و اجرای کلیه پروژه های عمرانی

شرکت با در اختیار داشتن تجارب فنی و پرسنل مجرب و متعهد ضمن انجام طراحی ، محاسبه و اجرای کلیه پروژه های عمرانی با استفاده از منابع مالی ، تجهیزاتی و فنی خود و شرکا نسبت به اجرای طرح مسکن اقساطی فراخور حال اقشار کم درآمد در قالب سه طرح 5000 متر مربعی کاملاً اقساطی با اقساط ماهیانه حدود 300 تا 400 هزار تومان بصورت 10 تا 30 ساله با توجه به متراژ و مشخصات فنی و همچنین اجرای اعیانی بصورت تحویل اقساطی برای زمین های واگذاری نهادهای خیریه ، دستگاه های دولتی یا طرح های مشارکتی علی الخصوص بافت فرسوده وشهرک های جدید و برای زمین های تملک آزاد بصورت تحویل اقساطی با پیش پرداخت از 10 تا 30 درصد مبلغ واحد برای متراژ از 40 تا 80 و بالای 80 متر مربع تا زیر 100 متر مربع می باشد .نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است